Gå til indhold

Vores organisation

Se kontaktoplysninger
Koncern Digitalisering ledes af digitaliseringsdirektøren og fem enhedschefer.

I Koncern Digitalisering tror vi på, at en åben og tilgængelig ledelse giver både det tryggeste og mest dynamiske arbejdsmiljø i hverdagen. Hos os er der højt til loftet og kort til toppen. På den måde anvender vi de gode ressourcer og kompetencer, der er til stede alle steder i vores organisation.


Vores opbygning og ansvarsområder

Med mere end 500 ansatte er Koncern Digitalisering blandt landets største it-arbejdspladser. Vi står for hele leverancekæden: fra udvikling, design og projekt til ibrugtagning, drift og support.
Vi er organiseret i syv enheder med underliggende funktioner og teams samt en stabsfunktion. Vi er også fysisk til stede på sygehusene, hvor vores onsite supportere sikrer, at kollegerne på sygehusene kan udføre deres arbejde hver dag.

Digital Transformation

I Digital Transformation varetager vi bl.a. den løbende dialog, opfølgning og sparring med sygehuse, virksomhedsområder og tværgående centre om service og opgaver, samt sikrer afklaring og kvalitetssikring af digitaliseringsudviklingsønsker.

Vi bidrager til, at digitaliseringsstrategier understøtter forretningens strategier og mål, og at dette underbygges af en solid arkitektur, der kan indarbejdes i nye løsninger. Vi understøtter hele regionen med at implementere og anvende digitale løsninger, herunder især Sundhedsplatformen. Vi har ansvaret for digitaliseringsportefølje og sikrer, at Koncern Digitalisering styrer opgaveporteføljen i henhold til den gældende digitaliseringsstrategi og kapacitet.

Vi har ansvaret for gennemførelse af den årlige digitalisering-investeringsplansproces inklusiv udarbejdelse af projektbeskrivelser og forslag til prioritering. Vi planlægger og leder større og mere komplekse it-projekter og har snitflader til styregrupper, brugere, nationale og regionale udviklingsfora.

Digital Transformation består af funktionerne:
Dialog & Porteføljestyring
Projekter & Agile Teams
Anvendelse & Implementering
Kvalitet & Service

Compliance

I Compliance tager vi os af opgaver i relation til awareness på informationssikkerhedsområdet. Vi er ansvarlige for risikostyring, laver tilsyn og revisioner og tager os af eventuelle persondatabrud og retningslinjer vedrørende GDPR og informationssikkerhed.

Det er også i Compliance, at vi gennemfører udbud- og indkøbsprocesser for it-udstyr, licenser og it-konsulenter.

Og så er vi også ansvarlige for beredskabet i Region Sjælland.  

Compliance består af funktionerne:
Informationssikkerhed
Udbud & Indkøb
Beredskabsudvikling og -Støtte

Next Generation Technology & Arkitektur

Next Generation Technology er en dynamisk facilitator der, i samarbejde med sygehuse og andre partnere, afprøver ny teknologi med fokus på at bringe løsninger ud til gavn for både borgere, patienter, medarbejdere.

Next Generation Technology giver mulighed for struktureret afprøvning af datastøttede og digitale løsninger med det fokus at kunne optimere rejsen fra ”start-up” til ”scale-up”, så løsningerne når hurtigt fra afprøvningsstadiet ud til den brede anvendelse.

I Arkitektur er vi ansvarlige for at teknologistrategier og roadmaps understøtter digitaliseringsstrategien. Vi skal fremtidssikre vores arkitektur, der skal indarbejdes i nye løsninger.

Next Generation Technology består af funktionerne:
Discovery & Design
Pilotafprøvninger
AI & Teknologi
Arkitektur

Data & Analyse

Data & Analyse skaber dialog og vilkår for et styrket data-og analysesamarbejde i regionen, via netværk og udvidet samspil mellem regionens data- og analysekompetencer. Området sikrer, at Region Sjælland lever op til nationale krav til registrering og indberetning af aktiviteter for regionens sygehuse, patientrettigheder mv. Derudover sikrer vi, at data og ledelsesinformation er til rådighed for regionens brugere.

Data & Analyse består af funktionerne:
Business Intelligence
Dataanvendelse
Dataunderstøttet Analyse

Platforme & Applikationer

Enheden Applikationer & Platforme har ansvaret for drive og udvikle den basale digitale arbejdsplads for medarbejdere i Region Sjælland.
Enheden har til formål at sikre, at Region Sjællands medarbejdere har adgang til nødvendige arbejdsredskaber, så alle kan kommunikere fleksibelt med kollegaer og omverden. Enheden sikrer, at der er adgang til de rette og opdaterede applikationer inden for de forskellige arbejdsområder.

Ansvaret for effektiv drift, support og udvikling af regionens applikationer i samarbejde med forretningen ligger også her.

Enheden sikrer desuden også, at data opbevares og flyttes korrekt og sikkert via platforme og udvikler automatiserede løsninger.

Platforme & Applikationer består af funktionerne:
SP Applikation
Applikationer
Platforme

Support

Her håndterer vi support af vores 20.000 brugere. Vi er til stede med onsite support på tværs af regionen og i Ringsted er vores ServiceDesk placeret. Support varetager teknisk og betjeningsmæssig support, rekvirering, lagerstyring og udskiftning af regionens it-udstyr og -komponenter med henblik på: Daglig support af brugernes it-udstyr, udskiftning af pc’er, skærme, telefoner og printere samt rekvirering af it-udstyr.

Support består af funktionen:
Support 

Infrastruktur & Operationel IT Sikkerhed

Vi skal sikre stabil og sikker drift af IT infrastrukturen i regionen. Funktionen inkluderer design, implementering, vedligehold og sikring af Region Sjællands datacenter, netværk, storage, server, backup, cloud-platforme og operativsystemer. Enheden har ligeledes ansvar for henholdsvis den proaktive og reaktive cybersikkerhed. Det er her vi overvåger, analyserer og håndterer cybersikkerhedshændelser. Samtidig tager enheden ansvar for vurdering og forbedring af regionens generelle sikkerhed for at forebygge og forhindre hændelser.

Infrastruktur & Operationel IT Sikkerhed består af funktionerne:
Operationel IT Sikkerhed
Styring & Planlægning 
Infrastruktur

Strategisk Styring & Stab

Strategisk Styring & Stab er støttefunktion for hele Koncern Digitalisering. Enheden understøtter ledelsen i interne og eksterne aktiviteter. Derudover leverer enheden økonomistyring, controlling, indgår kontrakter samt varetager HR- og kommunikationsopgaver. Samtidig varetager staben den interne service og sekretæropgaver.

Strategisk Styring & Stab består af funktionerne:
Organisation & Ledelse
Sekretariat & Facility
Økonomi & Controlling

Kontakt

Adresse

Koncern Digitalisering

Ærtekildevej 1

4100 Ringsted

Se kort

Find vej på Ringsted Sygehus

Ring til os

Koncern Digitalisering
5787 5521

Åbningstider
Mandag - Torsdag:
Kl. 07:00 - 15:30
Fredag:
Kl. 07:30 - 15:00

Skriv til os

Øvrig information

Medarbejdere kan kontakte ServiceDesk via ikonet IT-Serviceportal på skrivebordet.

Kontakt Koncern Digitalisering
Tlf. 5787 5521