Gå til indhold

Mød vores medarbejdere

Se kontaktoplysninger
Koncern Digitalisering tæller over 500 medarbejdere. Vi er fordelt på forskellige lokationer rundt i Region Sjælland. Her kan du møde nogle af vores medarbejdere og læse om deres arbejde i Koncern Digitalisering.

Mød Jacob

”JEG SER ET STORT POTENTIALE OG EN SPÆNDENDE FREMTID FOR KONCERN DIGITALISERING”
Sådan lyder det fra Jacob, der har en baggrund som sygeplejerske og en kandidatuddannelse i Teknoantropologi: ”Målet er, at det skal være nemt at samarbejde i Koncern Digitalisering. Igennem sammenlægningen er vi kolleger kommet meget tættere på hinanden. Det vil sige at opgaver løses nemmere og hurtigere end tidligere. Og så glæder jeg mig til, at vi i KD skal arbejde meget mere databaseret”.
Jacob har tidligere været en del af Sundhedsstrategisk Planlægning i Region Sjælland. Efter fusioneringen til Koncern Digitalisering, så er han nu en del af teamet ”Anvendelse & Arbejdsgange”:
”Navnet på mit team beskriver meget godt, hvad det er, vi arbejder med. Det er mit ansvar at afdække, kvalificere og finde den bedste løsning på opgaver, som ofte stilles af klinikken. Mange opgaver opstår i klinikken, hvor der anmodes om hjælp til at løse problematikker, som er for komplekse for de ressourcer, som de lokalt har til rådighed”.
For stadigvæk at være tæt på klinikken og deres ønsker og behov, så tager Jacob vikarvagter som sygeplejerske:
”Jeg ønsker stadigvæk at være tæt på klinikken. Med den viden kan jeg godt forstå, at de for eksempel ønsker at ændre en knap i Sundhedsplatformen fra grøn til rød, men i mit team i KD er vi mere interesseret i at løse, hvorfor de ønsker at ændre knappen. Med min erfaring fra begge ”verdener”, så er det min oplevelse, at det kommer mit arbejde i KD til gavn”.


Mød Tina

”JEG BRUGER MIN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSE I MINE OPGAVER SOM APPLIKATIONSMANAGER”
Med en klinisk baggrund som intensivsygeplejerske og produktspecialist i Medico- og Medicinalindustrien, har Tina en helt masse erfaring med at sætte sig ind i, hvordan forskellige apparaturer fungerer:
”Det har helt sikkert været med til at fange min interesse for teknik. Min oplevelse er, at der kan drages en helt masse paralleller mellem den proces jeg har benyttet som sygeplejerske – og den proces jeg anvender, når jeg arbejder med it”.
Med teknik-interessen blev Tina i 2014 uddannelsesansvarlig i daværende Koncern IT – og er i dag Applikationsmanager på laboratorieområdet, hvor hun agerer bindeled mellem klinikken og Koncern Digitalisering:
”Min læringskurve har været stejl. Jeg har taget et stort vidensmæssigt teknisk spring, hvor jeg hele vejen rundt har oplevet stor velvillighed fra kolleger, der gerne vil hjælpe med viden og systemsammenhæng”.
Som Applikationsmanager er Tina med til at sikre, at laboratorieområdet løbende bliver opdateret – både på software og hardwarefronten. Derudover løser Tina også tværregionale og nationale opgaver, hvor Region Sjælland deltager med ressourcer.
Med snart 10 års erfaring fra Koncern IT og nu Koncern Digitalisering, har Tina stor erfaring med at arbejde i regionen:
”Min oplevelse er, at vi har en rigtig god arbejdsplads, med en god kultur og med et godt menneskesyn - og dertil et work-life balance, som fungerer”.

Mød Denise

FORSKELLIGE PERSPEKTIVER GIVER MULIGHEDER FOR AT OPDAGE NYE VEJE TIL LØSNINGER
Med en baggrund som fysioterapeut og en kandidatuddannelse i ”Den Sundhedsfaglige Kandidat”, agerer Denise ofte bindeled mellem Koncern Digitalisering, Region Hovedstaden og klinikken. Hendes fornemmeste opgave er at være med til at sikre patientsikkerheden, og understøtte smidige arbejdsgange i klinikken ved at implementere digitale løsninger:
”Min rolle er generelt meget faciliterende og processtyrende. Jeg er med i processerne fra starten, og er med til at afdække, hvilke konsekvenser eventuelle ændringer vil have for klinikken. Et vigtigt fokusområde er altid at sikre, og gerne forbedre, patientsikkerheden.
Med en baggrund som fysioterapeut, er Denise vant til at samarbejde på tværs af fagligheder. En egenskab, der også kommer hende til gavn i Koncern Digitalisering:
”Jeg er meget opmærksom på, at vi skal samarbejde på tværs og anerkende hinandens fagligheder. Det er netop i forskellighederne og i fællesskabet, at vi opnår bedre resultater. I Koncern Digitalisering oplever jeg, at vi er meget forskellige. På trods af forskellighederne, har vi et stærkt netværk, der giver indsigt og forståelse for hinandens arbejdsområder og kompetencer”.

Mød Stella

Stella er uddannet sygeplejerske og har en helt masse erfaring fra klinikken. Som ”superbruger” var hun med til at implementere Sundhedsplatformen (SP) i Region Sjælland med en klinisk vinkel:
”Det var spændende og udfordrende at være med til at få Sundhedsplatformen implementeret.”
Stella er i dag en del af Koncern Digitalisering og arbejder i teamet Anvendelse & Arbejdsgange:
”Min primære opgave er at implementere MinSP-løsninger på regionens sygehuse. Det gør jeg i tæt samarbejde med indsatsteams på sygehusene og kliniske it-konsulenter. For mig personligt, er det tilfredsstillende at implementere løsninger, hvor formålet er at lette klinikernes hverdag, der giver medinddragelse til patienterne og øger patienttilfredshed. Alt sammen løsninger, der giver en større fleksibilitet for klinikere og patienter.”
Med skiftet fra klinikken til først Sundhedsstrategisk Planlægning og i dag Koncern Digitalisering har Stella været ansat i regionen i 19 år:
”Vores arbejdsmiljø er helt særligt. Det er en af de gode ting ved at være ansat her. Som medarbejder føler jeg, at jeg er inddraget og bliver passet godt på – og samtidig er der ikke så langt fra medarbejder til ledelsen.”

Mød Helene

”VI ER EN STOR OG MANGFOLDIG ARBEJDSPLADS MED ÅBENHED FOR PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING”
Sådan lyder det fra Helene, der gennem en årrække har arbejdet som teamleder i Applikationer. Fra 1. september er hun funktionschef i Infrastruktur:
”I Koncern Digitalisering værdsætter vi de kompetencer som medarbejdere og ledere løbende oparbejder. Kompetencer, som der er rig mulighed for at anvende i andre enheder og dele af organisationen.”
I Koncern Digitalisering har vi en bred medarbejdersammensætning. Vi tæller faktisk over 500 medarbejdere og ledere i alt:
”I KD har vi alt fra klinikere til it-specialister. Det gør mig glad at møde og arbejde med medarbejdere, som føler, at de gør noget godt for sundhedspersonalet - på trods af, at vi ”bare” arbejder med it.”
Som leder er det vigtigt for Helene, at der er plads til fordybelse og tid til at være personaleleder:
”En medarbejder spejler sig i deres leder - og en leder spejler sig i deres leder. Det er vigtigt, at ledergruppen står sammen, og får medarbejderne med. Det kan være med til, at vi spiller hinanden bedre - og det er blandt andet det Koncern Digitalisering kan.

Mød Emma

”SOM STUDENTERMEDHJÆLPER OPLEVER JEG AT HAVE ET STORT ANSVAR”
Emma er studentermedhjælper i Strategisk Styring & Stab og understøtter hele HR-paletten:
”Det giver mig et bredt indblik i forskellige aspekter af HR-verdenen. Mine opgaver er meget alsidige med alt fra pre-, on- og offboarding.”
Emma har en bachelor i ”Psykologi og Arbejdslivsstudier” og studerer nu ”Arbejdsliv” på kandidatuddannelsen:
”Kombinationen af studie og praktisk erfaring som studentermedhjælper – giver rigtig god mening. Mange af de ting jeg læser om afprøver jeg nu i virkeligheden. I Koncern Digitalisering oplever jeg at få lov til at løse mange opgaver selvstændigt - og der er altid en åben dør eller en kollega, der er klar til sparring, hvis jeg har behov for det. ”
I KD har vi lige nu ni studentermedhjælpere ansat:
”Jeg er blandt andet medstifter af et netværk for studerende i KD, så vi studerende kan mødes og tale fagligt og have det socialt godt sammen.”

Mød Lena

Lena er konsulent i enheden Data og Analyse, hvor hun håndterer ubehandlet rådata fra eksempelvis Landspatientregistret (LPR) til gavn for analytikere, økonomiansvarlige, forskere og klinikere: ”Mine arbejdsopgaver er primært i begyndelsen af værdikæden – og flere steps fra slutbrugerne. Gennem den ubehandlede data opbygger jeg et automatiseret flow, som indlæser data til Koncern Digitaliserings Datawarehouse”.
Lena har været ansat i Data og Udviklingsstøtte (DU) i Region Sjælland i seks år, men er fra 1. september en del af den nye koncernenhed Koncern Digitalisering: ”Det fede ved at være ansat i en stor organisation er muligheden for sparring, læring og vidensdeling. I mit arbejde møder jeg kollegaer, der taler samme sprog som mig, men også det modsatte - og dette er særdeles lærerigt.”

Mød Dan

Dan arbejder som driftstekniker i Koncern Digitalisering. Dan har ikke taget den klassiske vej til en karriere i infrastruktur: ”Oprindelig er jeg uddannet automekaniker og har arbejdet i håndværkerbranchen i en del år. Men min interesse for it og mit drive for at tilegne mig ny viden gjorde, at jeg gennemførte en uddannelse som datateknikker med speciale i infrastruktur”. I Koncern Digitalisering er Dan ansvarlig for VMware og er nu i gang med at implementere automatiserede processer, så vi på sigt kan frigive ressourcer til andre vigtige opgaver fx udvikling og vedligeholdelse af vores infrastruktur. ”Det er et must for mig at have et job, der giver mulighed for udfordringer og udvikling. Det er min oplevelse, at jeg i Koncern Digitalisering bliver lyttet til og får de ressourcer og muligheder, der skal til for, at mine ideer bliver til virkelighed. Og i KD favner vi bredt. Der er mulighed for at arbejde med mange forskellige teknologier, så jeg kan dygtiggøre mig indenfor forskellige områder.”

Mød Christian

Christian arbejder i Ledelsessekretariatet, hvor han er kontaktperson for Regionernes Sundheds-it (RSI). For at varetage RSI-rollen, er det vigtigt at være god til at dykke ned i detaljerne. Det kræver samtidig, at man kan gøre de forskellige emner forståelige for andre: ”Jeg er med til at forberede it-ledelsen til de mange møder, der er i de fællesregionale og fællesoffentlige fora. Det er en spændende opgave, som giver mig mange kontaktflader – både internt i Koncern Digitalisering, øvrige dele af regionen samt eksternt i Danske Regioner og de andre regioner.”

Mød Zahra

​Zahra arbejder som applikationsspecialist. Hun arbejder primært med at videreudvikle og vedligeholde apotekets forskellige applikationer: ”Jeg arbejder tæt sammen med mine kolleger i Koncern Digitalisering, sygehusapoteket samt forskellige danske og internationale leverandører. Jeg arbejder blandt andet med planlægning af opgradering af systemer, kommunikation mellem forretningen og leverandører samt implementering af nye systemer og arbejdsprocesser. ”

​Mød Louise

Louise arbejder som projektleder i Koncern Digitalisering – særligt med Sundhedsplatformen. ”Det er vigtigt, at det ikke kun er mig selv, der synes, det er et fedt projekt, når jeg skal implementere noget. Hvis jeg ikke får det kliniske personale med, så falder projektet til jorden, og så har jeg ikke skabt en ordentlig implementering. Det er også derfor, jeg er glad for at kende til og forstå den måde, man arbejder på, på et sygehus. Jeg forsøger at skabe en større forståelse om samspillet mellem mennesker og teknologi - sammen med min mavefornemmelse, når jeg skal implementere projekter.”​

Kontakt

Adresse

Koncern Digitalisering

Ærtekildevej 1

4100 Ringsted

Se kort

Find vej på Ringsted Sygehus

Ring til os

Koncern Digitalisering
5787 5521

Åbningstider
Mandag - Torsdag:
Kl. 07:00 - 15:30
Fredag:
Kl. 07:30 - 15:00

Skriv til os

Øvrig information

Medarbejdere kan kontakte ServiceDesk via ikonet IT-Serviceportal på skrivebordet.

Kontakt Koncern Digitalisering
Tlf. 5787 5521